Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

0 Από τα τοπωνύμια στα επωνύμια των κατοίκων

Οι παλαιότερες οικογένειες της Μουριάς, γράφει ο διδάσκαλος Μοιριώρης στις σημειώσεις του, ήταν οι Χριστακαίοι που ήρθαν καταδιωκόμενοι μάλλον από τους Τούρκους από τα μέρη της Λαμίας (όπως διηγείται στον γιό του Αθανάσιο, ο
αείμνηστος Β. Τόλιας (Χριστάκος) και οι Γκαγκατσαίοι κατά τους γεροντότερους). Ένας Γραμματέας (ίσως ο κ. Δ. Κόζιακας) σημειώνει: "τα περισσότερα επωνύμια των κατοίκων έχουν την εξής καταγωγή: Μπελετσιώτης από το Μπελέτσι (Παλαιομονάστηρο), Βαρμπομπίτης από το χωριό Βαρμπόμπι (Φήκη), Γουρζιώτης από το Γουρζί (Λυγαριά). Και αυτό γιατί όταν έγιναν τα Δημοτολόγια, αυτοί που υποχρεώθηκαν να τα συντάξουν, μη γνωρίζοντας το πραγματικό επώνυμο, έδιναν το επώνυμο της καταγωγής τους ή και το παρατσούκλι".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η Μουριά από δορυφόρο